Tự giới thiệu

Một số thông tin về tác giả
Tôi tên Nguyễn Hoài Nam, là một người con của Gia Lai ở Việt Nam nên lấy biệt danh là Gia Nam. Trong thế giới phẳng tôi có họ là "chấm vn" (.vn) nên tên đầy đủ của tôi trên thế giới phẳng là GiaNam.vn. 

Tôi chỉ là một người đưa đò cô độc trên những con thuyền của chính mình, còn hành khách của tôi cũng là những kẻ cô đơn giữa đám đông náo nhiệt.


Hiện tôi đang sống tại TP Hồ Chí Minh và giảng dạy tại khoa xây dựng đại học Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0905 995 042

Email: nam.nguyenhoai@uah.edu.vn

Website: www.GiaNam.vn

Fanpage: www.facebook.com/gianam.vn

Facebook: www.facebook.com/hoainam.gialai