Đồng sáng lập Cộng đồng thiết kế - Designer.vn

Cộng đồng những nhà thiết kế Việt Nam
Chúng tôi thấy rằng cần có một cộng đồng tập hợp tất cả những người thiết kế để mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm một người phù hợp khi có nhu cầu về thiết kế sáng tạo. Mỗi thành viên trên cộng đồng này có thể tự do thể hiện năng lực của mình với khách hàng bằng cách chia sẻ những tác phẩm và kiến thức, kinh nghiệm của mình. Vì vậy, đây cũng là nơi giao lưu, học hỏi, hợp tác lẫn nhau giữa những người liên quan đến ngành thiết kế; và còn là nơi tuyển dụng nhân sự, đào tạo chuyên môn và giao khoán công việc trong ngành. 

Đó là lý do chúng tôi tạo ra Cộng đồng những nhà thiết kế Việt Nam - Designer.vn - để kết nối những Designer và tôn vinh tác phẩm của họ.

Truy cập Designer.vn